Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

2018-09-19

Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun.

I slutet av november beräknas den kommunala beslutsprocessen vara klar och ett bindande avtal vara på plats.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.