Acrinova förtydligar sin affärs- och finansieringsmodell

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) informerar och förklarar sin finansiering och affärsmodell. Hur den har fungerat och hur väl den är anpassad även för situationer som den världen just nu upplever.

Acrinovas affärsmodell och verksamhetsutveckling utgår från en trygg långfristig finansiering via banklån. Detta ger oss affärsmöjligheter även i tider som påverkas av force majeure liknande faktorer som just nu råder.

Affärsmodellen vilar på tre ben och omfattar förutom ett eget ägande även en omfattande extern fastighetsförvaltning samt en projektportfölj med ett flertal projekt som är värderade till inköpsvärde.

De egna fastigheterna är till största delen kontors- och lager/logistikfastigheter. Inga renodlade fastigheter med inriktning mot hotell och restaurang finns idag i Acrinovas bestånd.

Projekt pågår i dag i Trelleborg med byggnation av 80 lägenheter samt förskola. Ett 20-årigt avtal med Trelleborgs kommun är tecknat avseende förskolan.

 

 

VD Ulf Wallén kommenterar:

Acrinova har med vår nuvarande underliggande finansieringsbas, som utgår från kreditförsörjning av banklån med låg ränta, säkerställt en trygg verksamhetsutveckling. I jämförelse med finansieringsalternativ på obligationsmarknaden som behöver refinansieras och löper med högre räntor, ger banklånen oss stabilitet och konkurrensfördelar.”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  

www.acrinova.se

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:  

 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.