Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

2018-11-07

Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på cirka 2.100 kvm, och ytorna disponeras för kontor. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 20 mkr. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheten har ett väldigt bra läge på Berga i Helsingborg och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är uthyrd till 80%, och det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018.