Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

2017-07-03

Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 5,8 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 27.500 aktier á 65 kr, dvs 1.787.500 kr, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheten har ett bra läge i Malmö och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är nästan fullt uthyrd, men det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)