Acrinova förvärvar fastighet i Toftanäs, Malmö

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget ingått avtal om ytterligare ett förvärv inom Acrinovas geografiska upptagningsområde - fastigheten Batteriet 4 på Topplocksgatan 16 i Malmö. Tillträde till fastigheten sker 31 december 2021. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 16 miljoner kronor.

Batteriet 4 är en industri- och kontorsfastighet med en uthyrningsbar yta på 1230 kvm. Fastigheten har adressen Topplocksgatan 16, vilket är ett strategiskt läge i Malmö med nära anslutningar till Yttre ringvägen och Riksväg 11. Från Batteriet 4 tar det knappt 10 minuter med bil till Malmös centrala delar och knappt 20 minuter till Lund. I köpet ingår även en byggrätt på 1000 kvm på tomten.

Acrinova förvärvar fastigheten Batteriet 4 till en köpeskilling om 16 Mkr. Köpet finansieras med hjälp av banklån samt medel från Acrinovas egen kassa. 

Hyresgäster och verksamhet
Fastigheten är uthyrd till 100 % till Craftor AB, vars hyresavtal avslutas 30 september 2022. Dialog pågår löpande med nya intressenter.

Miljö
Byggnaderna har värmepump som värmekälla med ett vattenburet uppvärmningssystem. Ventilationen består av ett FTX-aggregat. Ytterligare miljöförbättringar ska utvärderas för att Acrinova ska nå sin ambition om att utveckla ett fastighetsbestånd med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Ulf Wallén, VD Acrinova AB, kommenterar:
”Vi bygger varsamt upp en fastighetsportfölj genom strategiska förvärv av fastigheter på bra läge i Öresundsregionen. Toftanäs ligger i ett av våra primära upptagningsområde där vi redan äger ett antal fastigheter som vi utvecklat till attraktiva byggnader med hög miljöprofil. Vår intention är att se över hur vi kan skapa ytterligare värde och miljövinster även med Batteriet 4.”

Bergman & Eek Advokat AB har bistått Acrinova i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.