Acrinova förvärvar fastighet i Trelleborg

Ulf29 1200x800px LOW

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget ingått avtal om ytterligare ett förvärv i Trelleborg - fastigheten Trucken 4, belägen i Västra Industriområdet. Tillträde till fastigheten sker 15 mars 2022. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 9 miljoner kronor.

Trucken 4 är en industrifastighet med en uthyrningsbar yta på 607 kvm. Fastigheten har adressen Truckvägen 3 i Trelleborg, och ligger intill Acrinovas fastighet Trucken 2 där bolaget avser att uppföra nya byggnader.

Acrinova förvärvar fastigheten Trucken 4 till en köpeskilling om 9 Mkr. Köpet finansieras med hjälp av banklån samt medel från Acrinovas egen kassa. 

Hyresgäster och verksamhet
Fastigheten är uthyrd till 100 % till Ramirent AB som har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna.

Miljö
Fastigheten uppvärms med hjälp av värmepump med bergvärme. Ytterligare miljöförbättringar ska utvärderas för att Acrinova ska nå sin ambition om att utveckla ett fastighetsbestånd med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Ulf Wallén, VD Acrinova AB, kommenterar:
”Vi har satsat på att utöka vårt bestånd i Trelleborg under de senaste åren, både genom nybyggnation och förvärv. Trucken 4 ligger intill vår fastighet Trucken 2 där vi vill uppföra ytterligare byggnader. Det nya förvärvet ger oss möjligheter till att effektivt bedriva vår fastighetsutveckling i området, och stärker vår närvaro i en stad som växer och attraherar allt fler företag.”

Bergman & Eek Advokat AB har bistått Acrinova i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.