Acrinova förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö

Kamaxeln

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) tillträder fastigheten Kamaxeln 5 på Kamaxelgatan 2 den 15/5 2020.

Acrinova AB fortsätter planenligt sin expansion med ytterligare ett förvärv.

Fastigheten är uppförd som lager/logistikfastighet om ca. 1000 kvm med möjlighet att komplettera med kontor på entresolplan om ca 300 kvm. 

”Riktigt kul att komma i mål med den här fastigheten som passar in utmärkt i vår portfölj. Vi har länge letat på Toftanäsområdet som vi tycker ligger bra till med närhet till dom stora motorvägarna och Inre Ringvägen” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.  

Fastigheten som uppfördes år 2005 är i dag vakant och oinredd med stora möjligheter för kommande hyresgäst att vara med och påverka utformningen.

”Vi har förvärvat en vakant projektfastighet och kommer naturligtvis omgående att arbeta för att hitta hyresgäst till fastigheten. Vi kommer också undersöka möjligheten för eventuell nybyggnation på fastigheten vars tomtarea är på drygt 5100 kvadratmeter” fortsätter Ulf Wallén.

Newsec var säljarens rådgivare i transaktionen. Det var en smal process där Acrinova var ett av de utvalda bolagen som fick möjlighet att ta del av affären.

Fastigheten tillträds den 15/5 och köpeskillingen är 12 miljoner kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.