Acrinova förvärvar fullt uthyrda fastigheter i Malmö och Höganäs

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget ingått avtal om ytterligare ett förvärv inom Acrinovas geografiska upptagningsområde. Förvärvet görs i form av en paketaffär som omfattar fastigheter i Malmö och Höganäs. Tillträde till fastigheterna sker den 31 december 2021. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 35 miljoner kronor.

Bland de förvärvade fastigheterna ingår industrifastigheten Flintkärnan 9 på Stenyxegatan 20 i Fosie i Malmö, med en uthyrningsbar yta på 1469 kvm. 

Industrifastigheten Jaguaren 1 ingår också i affären, som är en fullt uthyrd industrifastighet belägen i norra delen av Höganäs på Smältaregatan 2. Fastighetens uthyrningsbara yta är på 1142 kvm.

Acrinova förvärvar fastigheterna till en köpeskilling om 35 Mkr. Köpet finansieras med hjälp av banklån samt medel från Acrinovas egen kassa. 

Hyresgäster och verksamhet
Fastigheterna är uthyrda till 100 % till Vianor AB, en av Nordens ledande däckservice- och bilservicekedjor.

Ulf Wallén, VD Acrinova AB, kommenterar:
”Det är glädjande att vi har kunnat genomföra ytterligare ett förvärv av industrifastigheter på bra läge i Malmö och Höganäs. Vi kommer att fortsätta att utveckla fastigheterna efter vår modell, vilket inkluderar att höja miljöambitionerna för byggnaderna. Totalt sett stärker affären vår fastighetsportfölj.”

Bergman & Eek Advokat AB har bistått Acrinova i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.