Acrinova förvärvar resterande 49,9% av en fastighet i Hjärup.

2018-04-10

Acrinova förvärvade i mars 2017 majoritetsandelen 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB, innehållande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6.

Idag förvärvar Acrinova AB resterande 49,9% av bolaget. Säljare är Midway Holding AB.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 5,5 mkr, vilket finansieras med egna medel.

”Fastigheten har ett väldigt bra läge i Hjärup för framtida bostadsutveckling. Som ägare till hela fastigheten kommer vi att ha full kontroll framöver, vilket är väldigt positivt för Acrinova” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.