Acrinova förvärvar VVS-bolag

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 10 anställda.

Köpeskillingen uppgår till 3,5 mkr varav 2,5 mkr betalas med 38.462 Acrinovaaktier till kursen 65 kr. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå med maximalt 2,5 mkr.

Säljaren Mikael Broman som genom affären blir aktieägare i Acrinova, kommer även fortsatt att vara ansvarig för driften i VVS-Huset.

” Bolaget passar väldigt bra in i den utvecklingsstrategi vi har på Acrinova, att bli heltäckande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Den kompletterar på ett utmärkt sätt de verksamheter vi redan har. Bolaget är väldigt välskött och har kompetent personal ”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)