Acrinova ger MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation av flerbostadsfastighet på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar härmed att byggnationen av bolagets byggnadsprojekt på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun kommer inledas i början av april 2020. Byggnationen avser utveckling av 80 lägenheter med en boarea på 4 229 kvm. Byggnationen genomförs med målsättning att åstadkomma miljövänliga nollenergihus.

 

På Södra gränstorpsområdet i Trelleborg kommer Acrinova att utveckla stadsbilden i norra delen av tätorten med miljövänliga moderna bostäder och samhällsfastigheter. Byggnadsprojektet kommer att inledas i början på april 2020 och förvänta vara färdigställt under Q3 2021.

Acrinovas ambition är att fastigheterna ska vara nollenergihus, vilket innebär att den årliga energianvändningen ska vara lika med den egenproducerade energin.

VD Ulf Wallén kommenterar:
Vi är väldigt stolta över att kunna inleda byggnadsprojektet på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun. Med byggnadsprojektet är Acrinova med och bidrar till att skapa ett väl fungerade samhälle med miljön och människan i fokus.”

Kommundirektör i Trelleborgs kommun Fredrik Geijer kommenterar:
Vi på Trelleborgs kommun har alltid haft ett gott samarbete med Acrinova och ser fram emot byggandet av nya bostäder.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD                                
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Thomas Ellkvist                                                
Vd MVB Syd AB

040-32 17 05 / 0730-78 81 14

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.