Acrinova gör förändringar i ledningsgruppen

Måns Broberg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att Måns Broberg tar plats i ledningsgruppen.

Måns Broberg har arbetat för Acrinova sedan 2016, först som fastighetsförvaltare, och sedan 2019 som transaktionsansvarig med ansvar för förvärv och värdering.

Måns är utbildad inom Fastighetsföretagande vid Malmö Högskola/Universitet och är Reg. Fastighetsmäklare sedan 2008, också från Malmö Högskola/Universitet. Hans tidigare befattningar har varit på Colliers International, Relier och Nordier inom uthyrning, transaktioner, värdering och analys.  

”Acrinova växer kraftigt och har som målsättning att ha ett fastighetsbestånd som har ett värde om 4 miljarder kronor vid 2025. Förvärv av nya fastigheter spelar därför en mycket viktig strategisk roll för oss, och därav är det naturligt att ha Måns, som är ansvarig för transaktioner och fastighetsanalys, som medlem i ledningsgruppen”, säger VD Ulf Wallén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.