Acrinova gör förändringar i ledningsgruppen

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att Thomas Fröslev lämnar ledningsgruppen.

Thomas Fröslev VD på tidigare dotterbolagen Fastighetsservice och VVS Huset lämnar Acrinovas ledningsgrupp i och med att dotterbolagen avyttrades den 26 april 2021 vilket tidigare kommunicerats.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova har avyttrat dotterbolagen och då lämnar Thomas ledningsgruppen för att kunna fokusera på sitt arbete som VD. Jag vill passa på att tacka för det arbete som gjorts och ser fram emot att arbeta ihop någon gång igen”

Thomas Fröslev kvarstår som VD på bolagen i den nya konstellationen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.