Acrinova har tecknat hyresavtal med Lindells Bageri och kommer att bygga ytterligare en fastighet i Landskrona

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lindells Bageri. Avtalet medför att hyresgästen kommer att flytta in i en fastighet som ska uppföras på Norra Industriområdet i Landskrona.

Fastigheten på Norra Industriområdet i Landskrona kommer att ha cirka 1500 kvm uthyrbar yta. Byggnaden kommer att uppföras i enlighet med Acrinovas ”nollvision” och blir klimatneutral genom fossilfri uppvärmning och energianvändning. Elen kommer att produceras med hjälp av solceller. Fastigheten kommer även att förses med ytterligare energieffektiva lösningar som minimerar klimatavtrycket.

Inflyttning beräknas ske under hösten 2022 och hyresavtalet är tecknat på 10 år från inflyttningen. I framtiden har Acrinova möjligheten att bygga ut fastigheten med ytterligare ett plan på cirka 1500 kvm.

”Nu utökar Acrinova sin närvaro i Landskrona med ytterligare en fastighet som vi bygger enligt våra högt ställda miljömål. Vi är glada över att Lindells Bageri ser ett värde i vårt arbete och varumärke ser fram emot ett framgångsrikt samarbete”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

Nyheten om hyresavtalet Lindells Bageri kommer endast en månad efter att Acrinova meddelat att bolaget bygger en ny fastighet på Järvgatan i Landskrona med Region Skåne/Regionfastigheter som hyresgäst.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90

www.acrinova.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.