Acrinova har tecknat hyresavtal med Region Skåne och kommer att uppföra en ny byggnad i Landskrona

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne/Regionfastigheter. Avtalet medför att Folktandvården Skåne AB kommer att flytta in i en fastighet som ska uppföras på Järvgatan i Landskrona.

Fastigheten på Järvgatan i Landskrona kommer att ha 2200 kvm uthyrbar yta fördelade på två plan. Byggnaden blir miljöanpassad och uppfyller kriterierna för miljöcertifiering silver. Acrinova kommer att göra uppvärmningen och energianvändningen fossilfri, egenproducera el genom solceller och i övrigt förse fastigheten med energieffektiva lösningar som gör att klimatavtrycket blir så litet som möjligt. 

Region Skåne/Regionfastigheter har tecknat avtal på att hyra hela nedre våningen på drygt 1000 kvm för att Folktandvården Skåne ska kunna bedriva verksamhet i den inhyrda lokalen. Inflyttning beräknas ske under 2023 och hyresavtalet är tecknat på 15 år från inflyttningen.

Förhandlingar pågår fortfarande med intressenter för uthyrning av fastighetens ovanvåning. Upphandling av byggentreprenaden kommer att ske enligt lagen om offentlig upphandling.

”Vi bygger nu en toppmodern och grön kommersiell fastighet på ett läge i Landskrona med goda kommunikationsmöjligheter. Det är glädjande att vi knutit till oss en hyresgäst som Folktandvården Skåne, en relation som vi naturligtvis ser en långsiktighet i”, säger Ulf Wallén VD på Acrinova.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90

www.acrinova.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.