Acrinova hyr ut Malmöfastighet till Consilium Syd AB och ställer om fastigheten till Acrinovas ”nollvision” för drift

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget hyrt ut merparten av fastigheten Kamaxeln 5 på Kamaxelgatan 2 i Malmö till Consilium Syd AB. Fastigheten ligger på Toftanäs industriområde i Malmö.

Fastigheten Kamaxeln är totalt 1522 kvm stor och Consilium kommer att hyra 1122 kvm av dessa. 
Avtalet är tecknat på 7 år och inflyttning beräknas ske Q2 2021. 
Acrinova förvärvade fastigheten helt tomställd våren 2020 och kommer efter investering om ca 15 mkr ha ökat fastighetsvärdet med ca 20 mkr.

”Att merparten av ytorna på Kamaxeln nu är uthyrda känns riktigt bra, och vi ser fram emot att få Consilium som hyresgäst hos oss” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.

Fastigheten är byggd enligt Acrinovas miljömålsättning om att i största möjliga utsträckning bygga miljö- och energioptimerat och på så sätt få helt energineutrala fastigheter.  Investeringen i fastigheten innebär bland annat att Kamaxeln får solceller på taket och en värmepumplösning för att nå detta krav. Uppvärmningen av Consiliums lokaler kommer således att vara helt fossilfri och ske med egenproducerad el.

”Läget på Toftanäs passar oss utmärkt och vi är riktigt nöjda med att tillsammans med Acrinova fått möjlighet att anpassa våra nya lokaler på för oss bästa sätt” säger Ulf Petersson och Stefan Svantesson på Consilium Syd AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.