Acrinova i Samråd med Aktietorget placerar aktien på observationslistan

Fram till och med att tidigare presenterade transaktioner har genomförts kommer Acrinovas aktie att placeras på observationslistan.

Efter dessa transaktioner och till den extra bolagstämman föreslagna inlösningsförfarande av aktier, uppgående till 40 kr per aktie, kommer det att finnas en kassa på ca 8 – 10 miljoner kronor i bolaget.

Förhandlingar pågår om framtiden för Acrinova och dessa förhandlingar kommer att vara avslutade senast den sista augusti 2015. Mer information kommer att delges marknaden omedelbart efter dessa förhandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Månsson, VD