Acrinova inleder byggnation av bostadsfastighet i Trelleborg kommun

3D Visualisering

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) inleder steg två av sitt byggprojekt på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborg. På plats för första spadtaget finns Acrinovas VD Ulf Wallén och MVB Syds VD Thomas Ellkvist.

Acrinova kommer på måndag den 31 augusti klockan 13.00 tillsammans med MVB Syd att ta det första spadtaget till det som ska bli en miljöklassad hyresfastighet med 80 lägenheter.
Tidigare i våras påbörjades den första delen av Acrinovas miljöklassade byggnation på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborg med en förskola och på måndag inleds steg två med det som ska bli en fem våningar hög flerfamiljsfastighet.

Fastigheten byggs enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. Förutom de krav som certifieringen kräver byggs fastigheten som ett nollenergihus som producerar lika mycket energi som den förbrukar. Med hjälp av solceller på taket och geotermisk värme från berggrunden blir fastigheten självförsörjande.

”Vi kommer att ha ett helt självförsörjande hus när det gäller energiförsörjning. Det känns viktigt för oss och kommande generationer” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Fastigheten om 80 hyreslägenheter kommer att rymma bostäder på 1 till 4 rum och kök. 

Fastigheten kommer att ha ett underjordiskt garage, helelektroniskt låssystem, gemensam takterrass med pergola på femte våningen och flera tekniska lösningar.

”Att få vara med och bygga en riktigt smart fastighet med miljöfokus är riktigt kul och någonting jag tror vi kommer få se mer av i framtiden” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD 
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.