Acrinova medverkar i digital investerarträff

Acrinovas VD Ulf Wallén kommer att medverka i en digital investerarträff torsdagen den 2:a juli. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Länk finns nedan.

https://www.investerarbrevet.se/valkommen-pa-investerarafton-2-juli

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.