Acrinova och Hitachi ABB Power Grids i Sverige signerar nytt avtal

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ingått nytt tioårigt hyresavtal med Hitachi ABB Power Grids i Sverige, som därmed förlänger tidigare avtal.

Hitachi ABB Power Grids i Sverige har tecknat avtal om förlängning på sin etablering i Landskrona. Avtalet, som avser fastigheten Förgasaren 1, bestående av både kontor och produktionslokal, träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och gäller tio år framåt.

”Vi trivs bra i Landskrona och Acrinova har verkligen levt upp till rollen som en bra samarbetspartner snarare än bara hyresvärd,” säger Gösta Bergman, ansvarig för Real Estate för Hitachi ABB Power Grids i Sverige.

”Det är mycket glädjande att vi har hittat formerna för ett nytt avtal med Hitachi ABB Power Grids i Sverige. Det visar inte minst att Landskrona, som vi har som prioriterat område, är attraktivt,” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.