Acrinova på Allbrights jämställda börslista

gronabolag

Den 19 juni publicerade Allbright sin årliga rapport och jämställda börslista där Acrinova tar plats på den gröna listan för att ha uppnått jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Bolaget nomineras därmed till Allbrightpriset som delas ut till ett bolag som aktivt arbetar för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.

Varje år delas Allbrightpriset ut till det svenska bolag som arbetar med och visar resultat för ökad mångfald och inkludering. I ett första steg nomineras samtliga börsbolag med jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Vinnaren utses sedan efter en gedigen process bestående av medarbetarenkäter och intervjuer med vd som sedan analyseras av en årligen tillsatt Allbrightprisjury.  Acrinovas vd Ulf Wallén kommenterar nomineringen:
 

— En av Acrinovas grundpelare är hållbarhet och det innefattar såklart även social hållbarhet. Vårt första år på huvudlistan uppnår vi jämställdhet i ledningsgruppen och det stärker vår drivkraft att fortsätta prioritera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. I samband med nomineringen vill jag även passa på att tacka Allbright för deras viktiga arbete!

Hela rapporten finns att läsa på stiftelsen Allbrights hemsida: 

www.allbright.se/allbrightrapporten-2023 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se