Acrinova säkrar förnyad ISO 14001:2015 certifiering

Sedan starten har Acrinovas miljö- och hållbarhetsarbete löpt som en grön tråd genom hela bolaget. Med medvetenhet om fastighetsbranschens betydande miljöpåverkan har verksamheten alltid strävat efter att inte bara uppfylla lagkraven, utan att överträffa dem. I oktober 2023 genomfördes extern revision av Acrinovas miljöarbete som konstaterade att Acrinova uppfyller kraven för fortsatt ISO14001 certifiering. Revisionen utfördes utan avvikelser.

ISO-certifierade sedan 2020

2020 uppnådde Acrinova ISO 14001-certifiering, en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan och förbättra sina hållbarhetsstrategier. Certifieringen, och det systematiska arbetet som certifieringen inneburit, har varit ett kraftfullt verktyg som bland annat bidragit till minskad mängd avfall, energi- och materialanvändning.

—  Miljöfrågor är av högsta betydelse för Acrinova. Vi är fast beslutna att minimera vår påverkan, ett arbete som kräver ständig förbättring. Arbetet med ISO-certifieringen är en viktig del i vårt miljöarbete och något som engagerar hela bolaget. Vår resa är långt ifrån över och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att minska våra fastigheters miljöpåverkan. säger Acrinovas vd, Ulf Wallén.

3 års miljöarbete – några höjdpunkter

I slutet av oktober genomgick Acrinovas en omfattande extern revision av bolagets miljöarbete mellan åren 2020 och 2023. Revisionen genomfördes utan anmärkningar och innebär att Acrinovas ISO-certifiering förnyas. Under revisionen visade vi stolt en sammanställning av periodens miljöarbete, här är några höjdpunkter:

2020:

  • Acrinova introducerade en ambitiös Nollvision för alla nya byggprojekt
  • ISO 14001-certifiering uppnåddes.

2021:

  • Acrinova utvecklar en klimatneutral förskola i Trelleborg
  • Integration av FN:s globala hållbarhetsmål i Acrinovas miljömål

2022:

  • Byggnader på fastigheterna Mården 7, Motellet 6 och Björnen 13 uppförs enligt Acrinovas Nollvision.

2023:

  • Under året har flera projekt uppförts enligt bolagets Nollvision, bland annat på Hästhoven i Åstorp och Trucken 2 i Trelleborg.
  • Vi har påbörjat certifieringen av vår första byggnad enligt Miljöbyggnad iDrift och arbetat aktivt med omställning av byggnader i det äldre beståndet.

Från och med december inledes en ny certifieringsperiod enligt ISO 14001:2015 och vi ser fram emot att fortsätta vår ambitiösa miljöresa.