Acrinova säljer hela sitt aktieinnehav i Brinova

2017-09-25

Acrinova har idag sålt hela sitt aktieinnehav i Brinova. Innehavet uppgick till 1.486.776 st aktier. Försäljningslikviden uppgår till ca 19,3 mkr. För Acrinova innebär försäljningen en förlust på ca 0,7 mkr.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)        

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.