Acrinova startar byggprojekt i Löddeköpinge

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”, eller ”Bolaget”) meddelar i dag att ett hyreskontrakt har tecknats för en del av byggrätten gällande fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14, vilket innebär att projekteringen för byggprojektet har startat. Acrinova publicerade den 28 oktober 2021 ett pressmeddelande om att bolaget tillträtt som ny officiell ägare till fastigheten.

Fastigheten Löddeköpinge 23:14 är en handelsfastighet med en total uthyrbar butiksarea om 11 927 kvadratmeter fördelat på sex välkända hyresgäster – Lager 157 AB, Dollarstore, Elgiganten AB, Max Hamburgerrestauranger AB, Bygghemma Sverige AB och Rusta AB. När Acrinova förvärvade fastigheten ingick även en byggrätt om cirka 3 800 kvadratmeter.

 

Ett hyreskontrakt har nu tecknats med en välkänd handelskedja för ca 1500 kvm av byggrätten. Projekteringen för byggrätten startas därmed och inflyttning beräknas ske under andra kvartalet 2023. Byggnaden uppförs i enlighet med Acrinovas nollvision, som innebär att den byggs för att bli klimatneutral så att den avger ett så litet klimatavtryck som möjligt.

 

Ulf Wallén, Acrinovas VD, kommenterar:
”Förvärvet av handelsfastigheten i Löddeköpinge är ett de av största uppköpen i Acrinovas historia, och vi avser utveckla fastigheten till en ännu attraktivare handelsplats med högre genomströmning av besökare. Genom att knyta till oss ytterligare välkända varumärken skapar vi den handelsplats som ingår i vår vision. Vi för dialog med ytterligare intressenter gällande den resterande delen av byggrätten.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:

 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.