Acrinova tecknar hyreskontrakt med Padel Crew i Landskrona

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt med Padel Crew, som kommer att flytta in i den fastighet som håller på att uppföras i Landskrona med infart från Hjalmar Brantings väg.

I maj 2021 meddelande Acrinova att bolaget hade köpt cirka 3 400 kvadratmeter kommunal mark av Landskrona stad nära Curla, med infart från Hjalmar Brantings väg. Marken ska användas till att uppföra en ny padelhall. Padelhallen som anläggs kommer att rymma sex padelbanor och fastigheten får en total yta om 1600 kvm.

Acrinova meddelar i dag att bolaget har tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt med Padel Crew, som flyttar in i fastigheten i början av 2022.

Padel Crew är en av de ledande aktörerna på padelmarknaden i södra Sverige med anläggningar i Helsingborg, Malmö, Landskrona och Ängelholm. Bolaget ingår i koncernen Padel United bestående av Padel Crew, Padelverket och Padel Center 27, vilka tillsammans driver anläggningar och cirka 250 banor i Sverige.

”Padel som sport är här för att stanna och det är därför glädjande att vi fått möjligheten att förvärva attraktiv mark i Landskrona där vi nu håller på att uppföra en modern padelanläggning i toppklass. Padel Crew är en etablerad aktör som växer. Vi ser fram emot att tillsammans med dem kunna utveckla anläggningen och erbjuda invånarna i Landskrona med omnejd en ny mötesplats för sporten”, kommenterar Ulf Wallén, VD på Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.