Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Acrinovas intention att genom ett inlösenförfarande skifta ut 40 kr per aktie har efter kontakt med Bolagsverket visas sig vara omöjligt utan att Acrinova har avslutat ett nytt räkenskapsår och därmed skapat ett mer omfattande fritt eget kapital.

Acrinova har idag varit kontakt med Bolagsverket och försökt hitta en lösning på den uppkomna situationen utan att lyckas.

En ny extra bolagsstämma måste hållas och den beräknas hållas tillsammans med en presentation av en eventuellt ny inriktning såsom fastighetsbolag.

Tillsammans med vår revisor bedömer vi att Acrinovas substansvärde nu är ca 48 kr per aktie.

Huvudspåret är fortfarande att skifta ut merparten av den kassa som finns idag. Givetvis inom de möjligheter som står till buds.

I år kan vi genomföra ett utskiftningsbelopp på 12 kr per aktie och detaljerna kring detta kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman i augusti. Detta belopp är vad som ryms inom det egna fria kapitalet.

Vi beklagar uppriktigt det inträffade och arbetar nu med framtiden för Acrinova.

Som tidigare meddelas pågår det förhandlingar om utvecklad verksamhet och dessa kommer att vara avslutade senast vid augusti månads utgång.

Acrinova kommer att presentera sitt halvårsresultat som planerat den 17 juli.

För styrelsen