Ändring av utbetalningsdag för Acrinovas Inlösenaktier

Euroclear har idag meddelat att utbetalningsdag för Acrinovas Inlösenaktier (IL) måste ändras till den 19 oktober trots tidigare fastställd dag den 16 oktober.

För mer information

Göran Månsson VD