Avsiktsförklaring med Klippans kommun klubbades i kommunstyrelsen

En enig kommunstyrelse i Klippans kommun gav igår klartecken att genomföra hela bostadsområdet ”Tillsammans” med totalt 192 st bostäder inkl redan påbörjade bostäder. Den övervägande delen av bostäderna beräknas bli hyresrätter.

”Vår första byggnation på ett 20-tal mindre lägenheter är inflyttningsklara den 14 november efter endast 20 veckors byggnation” säger en nöjd VD i Acrinova Bostadsutveckling AB, Stefan Mårtensson.

”Det är med stor glädje vi nu startar planeringen av ytterligare byggnationer av bostäder i området. Vi ser framför oss en mix av olika verksamheter förutom bostäder. Vi planerar för såväl förskola som någon form av äldreboende i en blandning av bostäder i området.” fortsätter Stefan Mårtensson.

Acrinovas bedömning är att området har stor potential och de bästa förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.

Byggnationen startar direkt efter beviljat bygglov, vilket beräknas bli senast under andra halvan av 2017.

”Det är fantastiskt att vi får möjlighet att utveckla ett helhetskoncept i Klippan. Min och styrelsens förhoppning är att detta är starten på en rad bostadsprojekt under 2017” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-307990                      Stefan Mårtensson, 0705-899 233

VD, Acrinova AB (publ)                         VD Acrinova Bostadsutveckling AB,

                                                          (helägt dotterbolag till Acrinova AB)