Avslutad affär: Acrinova fullbordar försäljningen av Euron 2

Euron 2

Acrinova har framgångsrikt avyttrat Fastigheten Euron 2 i Trelleborg till Länshem Skåne AB som tillträtt fastigheten den 1 februari. Byggnaden, uppförd 2020-2022 enligt Acrinovas Nollvision och certifierad Miljöbyggnad Silver, omfattar 80 moderna lägenheter och erbjuder energisnål drift genom en kombination av solceller och bergvärme. Avyttringens totala underliggande fastighetsvärde uppgick till 151,5 miljoner kronor.

— Vi har nu avslutat försäljningen av Euron 2 och gläds åt att välkomna de nya ägarna. Försäljningen är i linje med Acrinovas strategi där vi fokuserar på kommersiella fastigheter och projekt. Avyttringen ger oss även möjlighet att utforska ytterligare förvärv som kommer att stärka och komplettera vår mångsidiga fastighetsportfölj. säger Ulf Wallén, vd Acrinova.

Affären stöddes av Widehov Konsult AB och legala ombud från Bergman & Eek Advokatbyrå för säljaren samt MAQS för köparen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.