Den offentliga upphandlingen för uppförandet av Acrinovas byggnad på Järvgatan 3 i Landskrona är avgjord

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att Byggmästar’n i Skåne AB har vunnit tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen som avser de kommersiella lokalerna som ska uppföras på Järvgatan 3 i Landskrona med Regionfastigheter som hyresgäst.

Som Acrinova tidigare meddelat kommer byggnaden på Järvgatan 3 i Landskrona att ha 2200 kvm uthyrbar yta fördelade på två plan. Acrinova fortsätter på inslagen linje med att bygga fastigheter enligt sin nollvision, kontorsbyggnaden på Järvgatan blir därför energineutral med egenproducerad och fossilfri energi. Utöver det blir huset miljöanpassat och uppfyller kriterierna för miljöcertifiering silver. Byggmästar’n i Skåne kommer efter tilldelningsbeslutet att vara leverantör för uppförandet av byggnaden.

Region Skåne/Regionfastigheter har tecknat avtal på att hyra hela nedre våningen på drygt 1000 kvm för att Folktandvården Skåne ska kunna bedriva verksamhet i den inhyrda lokalen. Inflyttning beräknas ske under 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.