Flaggning i Acrinova AB

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att Falvir AB, som ett resultat av en flytt av aktier från en kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkring till en direktregistrerad depå, har ökat sitt synliga innehav i bolaget från cirka 1,3 % till cirka 6,1 %.

Falvir AB har tidigare ägt 62 147 aktier (motsvarande cirka 1,3 %) i Acrinova genom en direktregistrerad depå, samt 236 400 aktier i Acrinova (motsvarande cirka 4,8 %) genom en kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkringar. Med anledning av att Falvir AB nu beslutat att direktregistrera hela sitt innehav i Acrinova medför detta att Falvirs synliga innehav i Acrinova överstigit 5 % och nu uppgår till cirka 6,1 %. Notera att denna flaggning därmed ej föranleds av en förändring i Falvir AB:s samlade innehav i Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.