Flaggningsmeddelande

Acrinova AB (publ) har idag fått information att New Equity Venture International AB, tidigare stor ägare, har sålt aktier i Acrinova AB (publ).

NEVI har 2015-10-30 sålt aktier i Acrinova och äger idag 165 246 stycken aktier vilket motsvara 13,37 %.

Innan försäljningen ägde NEVI 315 246 = 25,5 %.

Ateneum är köpare av aktierna och äger efter denna transaktion 319 538 aktier i Acrinova motsvarande ca 25,9% av aktierna i Acrinova.

Se även flaggningsmeddelande av 2015-09-25.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Månsson, VD