Flaggningsmeddelande

Acrinova AB har fått information att stor ägare säljer en del av sitt innehav och har tecknat ett nytt avtal om ytterligare försäljning.

Acrinova AB har idag fått information angående att tidigare stor ägare New Equity International AB (NEVI) har sålt 200 000 st aktier tidigare idag.

New Equity International AB har även tecknat ett avtal om ytterligare försäljning den 30 oktober.

NEVI:s innehav innan försäljning var 515 246 aktier motsvarande 41,7 % av röster och kapital.

NEVI:s innehav efter försäljning är 315 246 aktier motsvarande 25,5 % av röster och kapital.

Ateneum AB har idag förvärvat 160 000 st aktier i Acrinova AB. Innehavet i Acrinova AB uppgår därefter till 13,7 %.

Ateneum AB har idag slutit avtal om förvärv om ytterligare 150 000 st aktier och efter denna transaktion, som sker den sista oktober 2015, är innehavet därefter 319 538 st aktier utgörande 25,9 % av totalen i Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Månsson, VD