Flaggningsmeddelande

Acrinova AB (publ) har idag fått information att Falvir AB har delat ut aktier i Acrinova AB (publ).

Närstående bolag till Göran Månsson, Falvir AB har 2015-11-17 delat ut 110 000 st. aktier i Acrinova AB (publ) till sina aktieägare och äger idag 187 721 stycken aktier vilket motsvara 15,1 %.

Innan utdelningen ägde Falvir AB 297 721 st. aktier som motsvarade 24,09 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Månsson, VD