Förändringar i Acrinovas ledningsgrupp

Joakim Ewetz, marknadsansvarig, lämnar Acrinova för nya utmaningar. 

Joakim Ewetz har varit anställd på Acrinova sedan 2015 och suttit som medlem i ledningsgruppen i rollen som marknadsansvarig. Joakims sista dag på Acrinova är den 15 mars 2022.

Ulf Wallén, VD Acrinova, kommenterar:
Jag vill självfallet tacka Joakim för hans insatser under åren på Acrinova. Medan Acrinova har vuxit har Joakim sett till att vår kommunikation och marknadsföring har speglat vår allt starkare roll på marknaden, och bidragit med flera innovativa idéer som gagnat vårt bolag. Jag önskar Joakim all lycka till framöver”.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.