Första spadtaget för Acrinovas byggnadsprojekt i Trelleborgs kommun

Södra Gränstorp, spadtag

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) inleder nu sin byggnation på Södra Gränstorp i Trelleborg i samband med första spadtaget. Vid spadtaget medverkar Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, tillsammans med Ulf Wallén, Acrinova, och Simon Jönsson, Byggmästaren i Skåne.

Acrinova tog idag det första symboliska spadtaget, för det som ska bli en miljövänlig förskola i Trelleborg, tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun och Byggmästaren i Skåne.

”Det känns fantastiskt att vi nu, i samband med det första spadtaget, inleder byggnationen i Trelleborg. Här bygger vi för en hållbar framtid och tar vårt ansvar som bostads- och samhällsutvecklare för att barn och personal ska få det så bra som möjligt”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Förskolan på cirka 1 700 kvm kommer att rymma cirka 160 barn och byggs som en fastighet med utpräglat miljötänk enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. Det innebär krav på bland annat materialval, ljusinsläpp, akustik och energiförbrukning. Fastigheten kommer att producera lika mycket grön energi som den förbrukar, vilket är möjligt genom energisnåla installationer och solceller. Fastigheten beräknas vara färdigställd under Q3 2021.

”Acrinovas byggnation på Södra Gränstorp är i linje med stadens ambitioner för hållbart bostadsbyggande och jag ser fram emot att följa projektets utveckling och invigningen av förskolan nästa år”, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.