Förvärvar resterande 60 % av Norama Projektutveckling AB

Acrinova AB äger genom förvärvet av Norama Asset Management AB 40,8 % av Norama Projektutveckling AB. Acrinova AB har förvärvat resterande 59,2 % av bolaget. Säljare är Mildner Tech AB, Måns Broberg Fastighetskonsult AB samt Servicepartner i Skåne AB. Förvärvet sker till en värdering av bolaget på 11,573 miljoner kronor, dvs. resterande 59,2 % förvärvas för 6,849 miljoner kronor. Förvärvet sker i form av apportemission.

Värderingen bygger på eget kapital och 4,2 P/E och betalningen sker till kurs 37,50 kronor med 182 648 aktier.

Norama Projektutveckling AB äger till 100 % Norama Fastighetsservice AB, Tältexperterna i Skåne AB samt Norama Fastighetsbolag AB.

Norama Fastighetsservice AB:s verksamhet består av teknisk förvaltning av fastigheter och fastighetsskötsel. Bolaget har uppdrag från Trelleborg till Ängelholm. Norama Fastighetsservice AB förvaltar ca 1 500 lägenheter och ca 86 000 kvadratmeter lokaler.

Tältexperterna i Skåne AB:s verksamhet består av att hyra ut event-tält för mässor, invigningar mm.

Norama Fastighetsbolag AB äger fastigheten Trucken 2 i Trelleborg som omfattar ca 8 000 kvm mark.

Norama Projektutveckling AB med dotterbolag har ca 12 anställda. Eget kapital uppgick per 2016-03-31 till 7 miljoner kr. Omsättning för 2015 var ca 17 miljoner kronor. Beräknad omsättning 2016 är ca 20 miljoner kronor och vinsten beräknas till ca 1 miljon kronor.

Acrinovas styrelse välkomnar förvärvet och har nu 100 % ägande i samtliga bolag inom affärsområdet fastighetsservice och teknisk förvaltning.

Styrelsen har som mål att nå ett börsvärde om 500 miljoner kronor före utgången av 2016.

För mer information kontakta

Ulf Wallén

VD