Förvärvar ytterligare två fastigheter

Acrinova AB har idag förvärvat två fastigheter i Borås och Malmö för sammanlagt fastighetsvärde på 47 miljoner kronor.

Aktierna för fastigheten i Malmö, Fastighets AB Grimskaftet, 559058-0998, förvärvas från Onrox Group i Malmö AB, 556244-7028, för 22 353 440 kronor.

Aktierna för fastigheten i Borås, Fastighets AB Hydraulen, 556984-0910, förvärvas från Onrox Group i Borås AB, 556256-7734, för 5 704 924 kronor.

Acrinova har idag erlagt 19 000 kkr kontant och erhållit finansiering om 26 751 109 kronor.

Direktavkastningen är totalt kring 8,5 %

”Att kunna landa en stor bra affär för Acrinova på gynnsamma villkor skapar värde för våra aktieägare. Malmö och Borås är två bra marknader att verka i då de ligger inom Acrinovas geografiska upptagningsområde” säger Ulf Wallén VD.

Tillträdet av fastigheterna sker omedelbart.

För mer information kontakta

Ulf Wallén

VD