Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.

 

Sammanfattning perioden april – juni 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 242 tkr (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till 490 tkr (-600).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 397 tkr (25 694).
 • Periodens resultat uppgick till 1 299 tkr (25 694).
 • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (20,79).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,98 kr (46,80)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 17 433 tkr (57) 

Sammanfattning perioden januari – juni 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 524 tkr (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till 422 tkr (-690).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 234 tkr (25 694).
 • Periodens resultat uppgick till 1 136 tkr (25 694).
 • Halvårets resultat per aktie uppgick till 0,29 kr (20,79).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,98 kr (46,80).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 17 433 tkr (57).

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna halvårsrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. De nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning är bara med i halvårsrapporten med en månads resultat. Därför kommer andra halvåret att ge ett betydligt bättre rörelseresultat.

Ulf Wallén

VD