Handeln i Acrinovas aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar att handeln i bolagets aktier av serie A och serie B (”Aktierna”) idag inleds på Nasdaq Stockholm.

”Acrinovas utveckling har varit solid sedan grundandet 2014. Att vår aktie nu handlas på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel för vårt bolag, och vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för våra aktieägare”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

 

Aktierna handlas i Small Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (ACRI A respektive ACRI B) och ISIN-koder (SE0015660014 respektive SE0015660030). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i Acrinova behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Acrinova i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.