Har tillträtt två fastigheter i Malmö

Acrinova AB har den 30 december tillträtt två vårdfastigheter i Malmö.

Båda förvärvet har skett i bolagsform. Bokbindaren 6 AB förvärvades till ett fastighetsvärde om 11 000 kkr och köpeskillingen för aktierna uppgick till 6 343 kkr. I bolaget finns en stor kassa på 5 209 kkr som ingår i förvärvet. Beräknad direktavkastning är 6,28 %.

Säljare är Tamira AB och i fastigheten bedrivs vård och omsorgsverksamhet.

Stamhögens Fastigheter AB förvärvades till ett fastighetsvärde om 8 500 kkr och köpeskillingen för aktierna uppgick till 5 168 kkr. I bolaget finns en stor kassa på 3 407 kkr som ingår i förvärvet. Beräknad direktavkastning är 5,93 %

Säljare är Tamira AB och i fastigheten bedrivs vård och omsorgsverksamhet.

Båda fastigheterna är fullt uthyrda på hyreskontrakt som sträcker sig till 2025-12-31 respektive 2022-05-31. Hyresgästen betalar samtliga driftskostnader inkl fastighetsskatt.

Hyresintäkten är för Bokbindaren 12 är 800 000 kr.

Hyresintäkten är för Stamhögens Fastigheter AB är 650 000 kr.

Vi är mycket glada att kunna landa dessa affärer under 2015. Med den stora kassan som finns i de förvärvade bolagen så får vi ett stort manöverutrymme inför den fortsatta utvecklingen för Acrinova. Vi har för avsikt att lite senare dela ut denna kassa till Acrinova” säger VD Göran Månsson.

Acrinovas fyra största ägare är i dagsläget Ateneum AB med 319 538 aktier vilket motsvarar 25,9 % av röster och kapital, Falvir AB med 187 721 aktier motsvarande 15,1 % av röster och kapital, New Equity Venture International AB med 165 246 aktier motsvarande 13,4 % av röster och kapital och Göran Månsson med 145 508 aktier vilket motsvarar 11,8 % av röster och kapital. Övriga aktier är fördelade på ca 220 aktieägare.

Aktuell kassa i koncernen efter dessa förvärv i moderbolaget Acrinova är drygt 30 miljoner kr samt i de nya bolagen drygt 8,6 miljoner kr.

Nästa företagsförvärv kommer att presenteras innan ordinarie bolagsstämma i februari månad. Denna affär beräknas vara i storleksordningen 90 – 100 miljoner kronor och beräknas kunna generera ett driftsnetto på minst 8,5 %.

Acrinova har rapportdag för 2015 den 3 februari 2015.

”Vi har en spännande framtid framför oss. 2016 kommer att vara ett intensivt år och vi har fortfarande målsättningen att ha ett fastighetsbestånd om 200 miljon kr inom en sexmånaders period”, säger VD Göran Månsson.

Acrinova analyserar flera intressanta fastighetsportföljer på mindre orter i Sverige och vi kommer kontinuerligt att presentera dessa när förhandlingarna har kommit lite längre.

”Mycket arbete läggs på att hitta finansieringslösningar med de olika banker vi samarbetar med. Har vi fastigheter med bra kassaflöde hittar vi också dessa lösningar” avslutar VD Göran Månsson.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD