Idag inleds handeln i Acrinova på Nasdaq First North Premier Growth Market

Idag, den 9 december 2019, inleds handeln i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Acrinovas aktie kommer att handlas under ISIN-koden SE0012827822 och kortnamnet ”ACRI”.

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning

Rådgivare i noteringen

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Acrinova i samband med listbytet till First North Premier. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post:

Telefon: +46 11-32 30 732

www.skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.