Kompletterande handling inför extra bolagsstämman 2016-05-10

Se bifogad pdf för revisorsyttrande.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD