Komplettering av delårsrapport Q3 2019

Rapporten kompletteras med revisors utlåtande

Bifogas revisionsrapport