Marknadsmeddelande 103/17 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 2 maj, 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 28 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 2 maj, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 28 april.  

Utdelningens storlek är 0,75 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 3 maj.

Information om aktien:
Kortnamn: ACRI
ISIN-kod: SE0007306188
Orderbok ID: 106635
Utdelning: 0,75 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 2 maj, 2017

Stockholm den 25 april, 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post