Marknadsmeddelande 113/15 – Acrinova AB flyttas till Observationslistan

Med hänsyn till dagens pressmeddelanden från Acrinova AB, där det framgår att bolaget förbereder försäljning av dotterbolag, flyttas handeln med bolagets aktie (Acrinova) tillsvidare till AktieTorgets observationslista.

Information om aktien: 

Kortnamn: ACRI 
ISIN-kod: SE0006543740 
Orderbok-ID: 106635 
Organisations nr: 556984-0910 

Stockholm den 26 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post