Marknadsmeddelande 118/15 – Information gällande split i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Acrinova AB (ACRI) genomför en split av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en inlösenaktie.

Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier är den 8 juli 2015. Första dag för handel exklusive rätt till inlösenaktien är den 9 juli 2015.

Avstämningsdag för uppdelning av aktier är den 10 juli 2015.

Handel i inlösenaktier (ACRI IL) kommer att ske från och med den 13 juli 2015 till och med den 22 juli 2015.

Avstämningsdag för indragning av inösenakter är den 24 juli 2015.

Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 40 SEK per inlösenaktie. Utbetalning beräknas ske den 30 juli 2015.

Efter spliten kommer Acrinova aktier byta ISIN-kod, fr.o.m. den 9 juli 2015 kommer dess ISIN-kod vara SE0007306188. 

Information om aktien:

Kortnamn:   ACRI
Ny ISIN-kod fr.o.m. 9 juli 2015    SE0007306188 (SE0006543740) 
Orderbok-ID:   106635
Sista dag för handel med gammal ISIN-kod:   Den 8 juli 2015

Information om inlösenaktien:

Kortnamn: ACRI IL
ISIN-kod: SE0007306204 
Orderbok-ID: 110887
Villkor: En (1) ny inlösenaktie för varje gammal aktie
Första dag handel med inlösenaktier: 13 juli 2015
Sista dag för handel med inlösenaktie: 22 juli 2015
Betalning för varje inlösenaktie (den 30 juli 2015): 40 kronor

Observera att orderboken kommer att rensas efter stängning den 8 juli 2015.

Stockholm den 3 juli 2015.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post