Marknadsmeddelande 120/15 – Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Acrinovas intention att genomföra ett inlösenförfarande och skifta ut 40 kr per aktie har visat sig ogenomförbar efter kontakt med Bolagsverket.

Bortse därför från tidigare marknadsmeddelande 118/15 gällande split och inlösenförfarande. Handel kommer att fortgå som vanligt med Acrinovas tidigare ISIN-kod.

För mer information: se pressmeddelandet från bolaget idag den 8 juli 2015.

Information om aktien:

Kortnamn: ACRI
ISIN-kod: SE0006543740
Orderboks ID: 106635

Stockholm den 8 juli 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post