Marknadsmeddelande 154/15 – Information gällande uppdelning av aktier i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Detta gäller förutsatt att beslutet går igenom på den extra stämman den 25 september 2015.

Acrinova (ACRI) genomför aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en inlösenaktie.

Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier är den 29 september 2015. Första dag för handel exklusive rätt till inlösenaktien är den 30 september 2015.

Avstämningsdag för uppdelning av aktier är den 1 oktober 2015.

Handel i inlösenaktier (ACRI IL) kommer att ske från och med den 6 oktober 2015 till och med den 12 oktober 2015.

Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 12,00 SEK per inlösenaktie. Avstämningsdagen för indragning av inlösenaktier ska vara den 14 oktober 2015. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg senast den 16 oktober 2015.

Efter spliten kommer Acrinovas aktier byta ISIN-kod, from den 30 september kommer dess ISIN-kod vara SE0007306188.

Information om aktien:

Kortnamn:   ACRI
Ny ISIN-kod from den 30 september 2015 SE0007306188 (SE0006543740)
Orderbok-ID:   106635
Sista dag för handel med gammal ISIN-kod:   29 september 2015

Information om inlösenaktien:

Kortnamn: ACRI IL
ISIN-kod: SE0007306204
Orderbok-ID: 110887
Villkor: En (1) ny inlösenaktie för varje gammal aktie
Första dag handel med inlösenaktier: 6 oktober 2015
Sista dag för handel med inlösenaktie: 12 oktober 2015
Betalning för varje inlösenaktie (den 16 oktober 2015) 12,00 kronor

Observera att orderboken kommer att rensas efter stängning den 29 september 2015.

Stockholm den 22 September 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post