Nyheter

Acrinova AB’s intressebolag Fastighets AB Lennart B Eriksson avyttrar sina fastigheter i Kramfors

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har tecknat ett avtal om att sälja sina fem fastigheter i Kramfors. Avyttringen innebär att FAB Lennart B Eriksson avvecklar sin fastighetsverksamhet. För Acrinovas del innebär försäljningen att värdet på innehavet i FAB Lennart B Eriksson bekräftas. Fastigheterna tillträdes av köparen den 31 januari.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90